Євроінтеграційні процеси на Донбасі: спільне вироблення плану дій на майбутнє

23 січня в м. Краматорськ Донецької обл. відбувся Круглий стіл «Євроінтеграційні процеси на Донбасі: спільне вироблення плану дій на майбутнє», який став одним із низки заходів, що проводилися в декількох містах Донбасу (Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк) в січні місяці. Ключовим організатором виступила громадська організація «Центр міжнародної безпеки», у партнерстві з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України та за підтримки фонду «Відродження». Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України присутньою на обговоренні була с.н.с. Анастасія Токунова.

Як було зазначено на початку, ключовою метою організаторів було проведення дослідження, на основі якого можливо було б розробити стратегію протидії процесу гальмування євроінтеграції на сході України.

Фото 1Валерій Кравченко, директор ГО «Центр міжнародної безпеки», розповідає про мету проведення серії даних круглих столів

Специфікою заходу було те, що учасників було розподілено за фокусними групами (представники органів державної влади; підприємці, учасники бізнес-кол; працівники освітньої та наукової сфер; громадські активісти). При цьому з кожною категорією було проведено окреме слухання в кожному з міст. Через це груп було багато, але вони були невеликими за розміром, що надало можливість кожному учаснику висловити думку майже з усіх питань.

Фото 2Андрій Каракурц, с.н.с. Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України веде мову про можливі переваги від Угоди про Асоціацію з ЄС на місцевому рівні

Ключовими аспектами, щодо яких велася дискусія, були: суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в регіоні та Україні; внесок Європейського Союзу у відновлення Донбасу; плюси та мінуси процесу європейської інтеграції для розвитку місцевих громад; визначення проблем комунікацій з європейської інтеграції на регіональному рівні; стратегія інтеграції до ЄС та ключові посили для Донецької та Луганської областей.

Серед проблем безпосередньо в Краматорську було виділено недостатню поінформованість суспільства про євроінтеграційні процеси, розповсюджені прояви корупції, розрізненість місцевого населення.

Фото 3Анкета для учасників

Серед можливих способів подолання негативних проявів учасниками було запропоновано виділення будь-яких коштів з боку донорів, в т.ч. західноєвропейських, тільки під конкретний проект, без можливості розподілу їх владними структурами; орієнтацію діяльності на верстви населення, які не визначилися з геополітичними вподобаннями (ані євро-, ані російсько-орієнтовані громадяни); низку можливих шляхів розвитку міста (зокрема, через впровадження наукоємних технологій, посилення зв’язків освітніх та наукових закладів із локальними промисловими підприємствами, способів підвищення кваліфікації з використанням ресурсів програми Горизонт 2020 тощо).