Директор Інституту В.А. Устименко взяв участь у засіданні Президії НАН України

21 грудня відбулося чергове засідання Президії Національної академії наук України за участі В.А. Устименка, директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, чл.кор. НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, заступника академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.

img_4917Основна доповідь «Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації» була присвячена проблемам судової влади в країні від її створення до реформи 2016 року, коли до Конституції України були внесені відповідні зміни. Особливий інтерес, як зазначив доповідач – академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Ю.С. Шемшученко, становлять закономірності розвитку системи правосуддя у провідних країнах Європи. До них належать: побудова судової системи у контексті поділу влад; конкурсна процедура формування суддівського корпусу; оптимальний вичерпний перелік підстав для зайняття суддівської посади і припинення повноважень суддів; особливий порядок фінансування судів; матеріальне і соціальне забезпечення суддів; удосконалення системи органів суддівського самоврядування. Особлива увага була приділена поширенню практики надання науково-експертної допомоги органам судової влади.

Із співдоповіддю виступив Голова Верховного Суду України Я.М. Романюк, який підкреслив важливість для судової гілки влади академічних досліджень, висвітлив проблеми у реалізації судової реформи, недоліки законодавства і необхідність проведення досліджень щодо підвищення ефективності судової влади, рівня виконання прийнятих судом рішень (зараз він складає менш 5%).

Оцінку ефективності функціонування судової системи в Україні дав Вільям Еліот Батлер, доктор юридичних наук, професор, іноземний член НАН України, іноземний член НАПрН України, професор Школи права Університету штату Пенсільванія, заслужений професор Лондонського Університету. Під час виступу було наголошено, що успішність проведення судової реформи залежить насамперед від самого суспільства.

img_4914В обговоренні з цього питання виступили також Почесний Президент НАПрН України, академік НАН України В.Я. Тацій

img_4916та директор Інституту законодавства Верховної Ради України, чл.-кор. НАН України О.Л. Копиленко.

img_4915За результатами розгляду була прийнята відповідна постанова.

Традиційно на засіданні були заслухані доповіді молодих учених установ НАН України. Зокрема, О.О. Броварець, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, доповіла про молекулярні механізми виникнення точкових мутацій в ДНК; Р.П. Приходько, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України висвітлив питання прогнозування тривалої міцності та моделювання процесів повзучості жароміцних матеріалів. Питанням сучасного стану та перспектив розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні була присвячена доповідь М.М. Шумила, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М.Корецького.

У блоці кадрових питань відбулося погодження кандидатури доктора юридичних наук Джумагельдієвої Г.Д. на посаду завідувача відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави нашого Інституту.

Головний учений секретар НАН України, академік НАН України В.Л. Богданов проінформував членів Президії про попередні об’єми фінансового забезпечення діяльності НАН України, передбачені прийнятим Законом України на наступний рік.