Директор Інституту В.А. Устименко взяв участь у засіданні Президії НАН України

26 жовтня 2016 р. відбулося засідання Президії Національної академії наук України, у якому взяв участь директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Анатолійович Устименко.

img_4685Серед питань порядку денного засідання було заслухано доповідь академіка НАН України М.К. Жулинського на тему: “Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті”). Під час засідання було наголошено на значній активізації розвитку франкознавства, зокрема дослідження, видання, та бібліографування творчої та наукової спадщини письменника, що у значній мірі відбулося завдяки створенню у 2011 р. на базі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Інституту Івана Франка НАН України. З метою забезпечення збереження та подальшого розвитку академічного франкознавства для успішного виконання таких фундаментальних проектів, як “Франківська енциклопедія”, бібліографія опублікованої та неопублікованої спадщини Івана Франка і франкознавчих досліджень, Повне зібрання творів митця, створення його наукової бібліографії Президією НАН України було прийнято ряд рішень та поставлено завдання щодо здійснення відповідних заходів.

На засіданні Президії також було заслухано та обговорено доповідь чл.-кор. НАН України К.О. Гогаєва “Нові рішення в технологіях порошкової металургії – шлях до підвищення якості металопродукції”. Президією НАН України відзначено важливість та актуальність проведених в Інституті матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України робіт, які дали змогу створити нові технології отримання порошкових інструментальних сталей, титанового порошкового прокату та високоміцного чавуну з кулястим графітом. Актуальність роботи полягає у створенні технологій, що забезпечують високі фізико-механічні властивості металопродукції, отриманої методами порошкової металургії.

Під час засідання прийнято рішення про нагородження відзнаками НАН  України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України. Крім того, було розглянуто низку кадрових та поточних питань, зокрема про заходи щодо забезпечення підготовки науковими установами НАН України наукових кадрів вищої кваліфікації, про ефективне використання державних коштів в НАН України та ряд ін. важливих питань.