Підсумки вченої ради від 28 березня 2016 р.

28 березня 2016 р. відбулися загальні збори наукових працівників та чергове засідання вченої ради Інституту.

Під час загальних зборів було розглянуто першочергове питання формування оновленого складу вченої ради. Директор Інституту д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, чл.-кор. НАПрН України Володимир Устименко ознайомив присутніх з вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, відповідно до якого не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом керівника цієї наукової установи (п. 2 ст. 10 згаданого Закону).

Після висунення пропозицій щодо кандидатур було проведено таємне голосування для обрання членів вченої ради, а також голови, його заступників і вченого секретаря вченої ради.

Лічильна комісія провела підрахунок бюлетенів і оголосила результати голосування: головою вченої ради обрано д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, чл.-кор. НАПрН України Володимира Устименка, заступниками – д.ю.н., доцента Руслана Джабраілова та д.е.н., професора Інну Заблодську, вченим секретарем – к.ю.н. Наталію Єремєєву.

Згідно з наказом директора Інституту від 28 березня 2016 р. № 12-А членами вченої ради було призначено:

  • Валентина Мамутова, д.ю.н., професора, академіка НАН України, радника при дирекції;
  • Світлану Грудницьку, д.ю.н., професора, завідуючу сектором сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави;
  • Гульнару Джумагельдієву, д.ю.н., старшого наукового співробітника, завідуючу сектором проблем господарського використання природних ресурсів відділу проблем модернізації господарського права та законодавства;
  • Руслана Джабраілова, д.ю.н., доцента, заступника завідувача відділом проблем модернізації господарського права та законодавства.

Директор інституту та вчений секретар, як визначено Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», входять до складу вченої ради інституту за посадою.

За підсумками таємного голосування було обрано ще 19 членів вченої ради й таким чином повністю сформовано її оновлений склад.

Далі, на черговому засіданні вченої ради Інституту було розглянуто низку питань наукового та організаційного характеру.

З інформацією про участь у проекті Британської ради Researcher Connect виступила науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства к.ю.н. Веста Малолітнева.

Презентація виступу буде цікавою для широкого кола читачів, а тому є доступною для перегляду.

Наступним питанням порядку денного був розгляд результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту.

Після оголошення висновків конкурсної комісії було проведено таємне голосування щодо кожної з кандидатур, і за його результатами обрано:

  • Геннадія Нестерова – на посаду молодшого наукового співробітника відділу економіко-правових проблем містознавства;
  • Анастасію Волкову – на посаду молодшого наукового співробітника відділу економіко-правових проблем містознавства;
  • к.е.н. Олену Перепелюкову – на посаду наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії;
  • к.ю.н. Весту Малолітневу – на посаду наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства;
  • к.ю.н. Катерину Хрімлі – на посаду молодшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства;
  • Олену Колосову – на посаду молодшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави.

Колектив Інституту вітає колег з обранням і бажає нових успіхів у роботі!