Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин

25 березня 2016 р. співробітники Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України к.е.н., с.н.с. Ірина Попова та к.е.н. Олена Перепелюкова взяли участь у ХІ науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин».

Організаторами заходів були: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (факультет міжнародних відносин та туристичного бізнесу), Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Обговорення відбулося за декількома напрямами:

  • Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації;
  • Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин;
  • Проблеми розвитку світового господарства та національних економік.

Васильчук 1

Під час обговорення на розгляд виносилися проблеми сучасного стану народонаселення миру; проблеми та перспективи науково-технологічного розвитку країн світу та України; трансформація світового ринку фінансових послуг та питання антикризового управління.

 З науковими доповідями виступали провідні економісти, науковці.

Васильчук 2

Серед виступаючих хотілось б окремо зазначити наукову доповідь д-ра геогр. наук, проф., професора кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Голікова Артура Павловича, який розповів про сучасний стан, проблеми та перспективи народонаселення світу в контексті взаємовідносин «центр – периферія».

Васильчук 3

Також цікавою та актуальною була доповідь к. юрид. наук, доцента кафедри  міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Передерія Олександра Сергійовича, який доповів про сучасні тенденції антикризового управління та впровадження Європейського досвіду для вирішення проблем антикризового управління в Україні.

Отримана інформація, а також досвід будуть використані під час розгляду планових завдань за відомчою тематикою відділу, а саме інфраструктурного забезпечення міжрегіонального співробітництва.