Міжмуніципальне співробітництво: міжнародний досвід, теорія і практика

фото Нестеров Г.Г.фото Тарасевич12 березня 2015 року співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Тарасевич О.В., Нестеров Г.Г.) взяли участь у засіданні методологічного семінару Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», на якому були заслухані та обговорені наукові доповіді:

«Практика міжмуніципального співробітництва у вирішенні проблеми відходів» (доповідач – старший науковий співробітник відділу природно – техногенної та екологічної безпеки, кандидат економічних наук Маковецька Ю.М.);

«Ресурсно – функціональне забезпечення інноваційного розвитку Національної економіки» (доповідач – науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, кандидат економічних наук Гребенюк О.В.).

В результаті засідання учасники методологічного семінару дійшли висновку щодо необхідності подальших наукових розробок у сфері розглянутих на семінарі проблем.

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник

відділу економіко-правових проблем містознавства

к.е.н., с.н.с. Тарасевич О.В.