Надання допомоги вимушеним переселенцям в Україні

Кількість вимушено переміщених осіб з Донецької та Луганської областей, а також АР Крим на поточний момент уже перевищила 1 млн осіб і сформувалась внаслідок кількох міграційних хвиль, безпосередньо пов’язаних з періодичністю та інтенсивністю бойових дій.

Відсутність реальних перспектив щодо припинення бойових дій та швидкого відновлення контролю держави над всіма територіями зібрала багаточисельну міжнародну науково-практичну конференцію «Вимушено переміщені особи в Україні: реалії та можливості», яка відбулася 27 лютого 2015 року в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

27 лютого 3

Конференція зібрала представників майже всієї науково-практичної еліти України: повноважний радник-посланник посольства Грузії в Україні, Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи, члени Координаційної Ради «Конгрес Сходу України», експерти з питань внутрішньо переміщених осіб зарубіжжя, соціологи, юристи, представник ЄС в Україні та ін.

27 лютого 2

Інститут економіко-правових досліджень був представлений директором Луганської філії д.е.н., проф. І.В. Заблодською, с.н.с. Ю.С. Рогозян та провідним юристом В.К. Малолітнєвою.

27 лютого 4

27 лютого

За підсумками конференції всі присутні подали свої доповнення до Проекту Рекомендацій, що визначають пріоритетні напрями дій та інвестицій щодо подолання негативних наслідків і реалізації позитивного потенціалу вимушеної внутрішньої міграції населення в Україні. Його буде направлено до ВРУ, КабМіну та віддано публічному розголосу, що вселяє надію на реальну, швидку і ефективну допомогу вимушеним переселенцям.

Інформацію підготував:

к.е.н., с.н.с.  відділу проблем міжрегіонального співробітництва

ЛФ ІЕПД НАНУ 

Ю.С. Рогозян