Про підсумки та завершення роботи Конкурсної комісії ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини

4 грудня 2023 року відбулося заключне засідання Конкурсної комісії з оцінювання наукових робіт, допущених до участі в Конкурсі. До авторитетного складу Конкурсної комісії входить 41 особа – науковці, представники органів державної законодавчої та виконавчої влади, українських і міжнародних неурядових організацій, співробітники та експерти Програми розвитку ООН в Україні й Ради Європи.

За Порядком денним засідання співголови Організаційного комітету та Конкурсної комісії Олена КОЛОБРОДОВА, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав, та Володимир УСТИМЕНКО, директор ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член-кореспондент НАН України, голова Донецького наукового центру МОН України та НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, представили членам Конкурсної комісії результати оцінювання 115-ти робіт конкурсантів.

Членам Конкурсної комісії було повідомлено, що з усіх робіт ними оцінено 81,7% робіт здобувачів вищої освіти різних рівнів, 10,5% робіт аспірантів, 7,8% робіт молодих учених. Огркомітетом Конкурсу опрацьовано всі 378 відомостей про оцінювання наукових робіт, які надійшли від членів Конкурсної комісії.

За результатами узагальнення оцінювання отримано такі показники:

–           середній бал оцінювання робіт у обох номінаціях складає 43,75;

–           максимальний середній бал за результатами оцінювання робіт  – 56,33;

–           мінімальний середній бал за результатами оцінювання робіт  – 11,33; 

–       19 робіт здобувачів вищої освіти й 3 роботи молодих вчених отримали середній бал більше 50,00;

–        розподіл кращих робіт за галузями знань: 42 % економіка, 39% право, 19 % державне управління.

На основі рейтингу балів конкурсних робіт Оргкомітет запропонував Конкурсній комісії ухвалити спільне рішення про відзначення дипломами переможців у двох номінаціях 10 (десятьох) учасників Конкурсу: в номінації «Кращі наукові роботи здобувачів вищої освіти» дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню 7 конкурсантів  – 1 диплом першого ступеня, 3 диплома другого та по 3 диплома третього ступенів; у номінації «Кращі наукові роботи молодих учених» – 3 (трьох) конкурсантів – 1 диплом першого ступеня, 1 диплом другого та 1 диплом третього ступеня. 

Крім того, з урахуванням значної кількості конкурсних робіт, які отримали середній бал оцінювання до 50,00 балів, на засіданні розглянуто питання про: 

  • нагородження їх авторів відзнаками-заохоченнями за успішну наукову роботу
  • відзначення подяками наукових керівників переможців Конкурсу та авторів успішних робіт;
  •  відзначення подяками 15 закладів вищої освіти та наукову установу, які представлені переможцями Конкурсу та з яких надійшла найбільша кількість якісних робіт.

           За підсумками спільного голосування Конкурсної комісії та Оргкомітету це рішення затверджено голосуванням.

На засіданні оголошено про наступний, завершальний, етап конкурсних заходів – Підсумкову науково-практичну конференцію, на яку запрошуються члени Конкурсної комісії, переможці Конкурсу та їх наукові керівники для представлення переможцями їх наукових робіт та урочистого отримання дипломів і подяк. Конференція відбудеться 13 грудня 2022 року в залі засідань Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (м. Київ, вул. Інститутська, 21/8), початок о 10.00режим проведення – змішаний (офлайн та онлайн). Для участі в Конференції необхідно звернутися до Оргкомітету за ел. адресою: Сontest.BHR.2023@gmail.com, тел. Членів Оргкомітету: + 380668546755 (Ромахова Оксана Олександрівна, к.е.н., доц.), +380952101185 (Міщенко Вікторія Сергіївна, к.ю.н.).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ ГЛИБОКО ВДЯЧНИЙ ШАНОВНИМ ЧЛЕНАМ КОКНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ЗА ЇХ ВАГОМИЙ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ВНЕСОК У ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ!

СКЛАД Конкурсної комісії ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини

УСТИМЕНКО Володимир АнатолійовичСпівголова Конкурсної комісії та Оргкомітету Конкурсу,  Директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», член Президії НАН України, голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
КОЛОБРОДОВА Олена ВолодимирівнаСпівголова Конкурсної комісії та Оргкомітету Конкурсу,  Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав  
САНЧЕНКО Алевтина Євгенівна координаторка Оргкомітету Конкурсу, провідний науковий співробітниквідділу проблем модернізації господарського права та законодавства,керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
АХРОМКІН Євген Михайлович професор кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування ДУ «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, професор
БОЙКО Ольга Олександрівна менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації
БУДНІКЕВИЧ Ірина Михайлівназавідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Черновецького національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор економічних наук, професор
ВЕСЕЛОВСЬКИЙБогдан АндрійовичДоцент кафедри порівняльного і європейського права, Керівник Експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України, доктор філософії зі спеціальності “Міжнародне право”
ГОРБЕНКО Руслан Олександровичнародний депутат України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, кандидат економічних наук
ГОРДІЄНКО Алла Іванівнагенеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей», членкіня Експертної ради при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з соціальних та економічних прав,  кандидат наук з культурології, Заслужений працівник культури України
ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимировичголовний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
ЗАБЛОДСЬКАІнна Володимирівначлен Оргкомітету, директор Луганської філії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України
ЗАЙЧУК Олег Володимировичакадемік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
КОВАЛЕВСЬКА Ірина Віталіївна перший заступник Голови Державної міграційної служби України, кандидат юридичних наук
КОВАЧ Валерія Омелянівна голова Ради молодих вчених НАН України, провідний науковий співробітник відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки, Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук
КОЛИШКО Світлана Юріївнакерівниця групи ініціатив з прав людини, координаторка Проєкту «Права людини для України», програмний напрям «Демократичне врядування» ПРООН в Україні
КРУКЕВИЧОксана Миколаївнакерівник експертної групи з питань розвитку інновацій, Міністерство освіти і науки, кандидат юридичних наук
КУПЧУК Марина Василівназавідувач сектору міжнародного інвестиційного співробітництва та сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу департаменту інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності, Міністерство економіки України
КУЧЕР Олена Юріївначлен Оргкомітету , В.о. директора Донецького наукового центру НАН України та МОН України, кандидат фізико-математичних наук
МАНДИЧ Олександра Валеріївнапрофесор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова Ради молодих вчених Державного біотехнологічного університету, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації, доктор економічних наук, професор
МИТНИКОлена Віталіївна спеціалістка з бізнесу та прав людини, ПРООН в Україні, доктор філософії в галузі права
МИХАЙЛЮК Галина Олегівнанародний депутат України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
МІЩЕНКО Вікторія Сергіївна член Оргкомітету, науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», кандидат  юридичних наук
НЕДІЛЬКО Богдан ІгоровичДержавний експерт експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України, доктор філософії зі спеціальності «Міжнародне право»
ПШЕНІЧНИЙ Богдан ІгоровичДержавний експерт експертної групи з прав людини Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЗНІКОВА Вікторія Вікторівна завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
РОМАХОВА Оксана Олександрівна член Оргкомітету, науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», кандидат економічних наук, доцент
РОШКАНЮК Вадим Михайловичзавідувач кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат юридичних наук, доцент
РЯБЦЕВА Олена Володимирівназаступник директора департаменту інвестицій,  начальник відділу міжнародного інвестиційного співробітництва та сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу Міністерства економіки України
САНДУЛ Георгій Олександровичдиректор громадської організації «Трудові ініціативи», співголова Експертної ради при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з соціальних та економічних прав, юрист
САПРИКІНАМарина Анатоліївна голова правління Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», сертифікована експертка з КСВ, Executive MBA, СЕО
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна  директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, голова Ради молодих вчених Міжрегіональної Академії управління персоналом, член Ради молодих учених при МОН України, доктор наук з державного управління, професор
СЕРЖАНОВ Віталій Вікторовичдекан економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор економічних наук, доцент
СКИБЕНКО Елеонора Миколаївнастарша дослідниця і представниця в регіоні Східної Європи та Центральної Азії Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія)
СОШНИКОВ Антон Олександровичстарший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, завідуючий аспірантурою і докторантурою, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», кандидат юридичних наук
ТЕПЛЮКМихайло Олексійовичзаступник керівника апарату – керівник Головного юридичного управління Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України
ТРЕГУБ Олександр Андрійович старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», кандидат юридичних наук
ТРИФОНОВА Олена Михайлівнав.о. завідувача кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор
УВАРОВА Олена Олександрівна                       доцент кафедри прав людини та юридичної методології, голова Міжнародної лабораторії з бізнесу та прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Вагенінгенський університет і науково-дослідницький центр (Нідерланди), співголова Глобальної асоціації дослідників з питань бізнесу і прав людини, кандидат юридичних наук, доцент
ШАКУРО Наталія Євгенівна Надзвичайний і Повноважний Посланник, радник Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), залучений експерт Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
ШОМПОЛ Олена Анатоліївна доцент кафедри екологічного права Навчально-наукового інституту права Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка,експерт Проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», кандидат юридичних наук
ШУЛЬЦ Світлана Леонідівназавідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»,  доктор економічних наук, професор