10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації

IMG_098914 жовтня 2014 р. на базі Київського апеляційного  господарського суду (м. Київ) відбулася науково-практична конференція «10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації».

Метою конференції стало обговорення теоретичних і практичних проблем застосування Господарського кодексу України як першої кодифікації українського господарського законодавства та напрямів вдосконалення кодексу.

Відкриваючи засідання, з вітальною промовою виступив Хрипун Олег Олексійович, голова Київського апеляційного господарського суду, кандидат юридичних наук.

IMG_0990

На засіданні першої секції «Основні здобутки першої української кодифікації господарського законодавства та перспективи її модернізації» (модератор – Подцерковний Олег Петрович, завідувач кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА», д.ю.н, член-кореспондент Національної академії правових наук України) із доповіддю за темою «Кодифікація господарського законодавства як важлива віха у розвитку правової системи України» виступили Устименко Володимир Анатолійович, директор Інституту, докт. юрид. наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України та Джабраілов Руслан Аятшахович, заступник завідувача відділом проблем модернізації господарського права та законодавства, докт. юрид. наук, доцент:

Вже минуло десять років, як набув чинності Господарський кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003. За цей час ефективність системи господарського законодавства значно зросла, що зумовлено постійною роботою з удосконалення якості господарсько-правових норм. В основу такої роботи покладено принцип поглиблення кодифікації, нарощування змісту Кодексу за рахунок доповнення новими положеннями, які враховують швидко мінливі потреби економіки держави та результати правозастосовної практики.

IMG_0985Прийняття Господарського кодексу України слід визнати усвідомленим кроком з боку держави, адекватною реакцією на такі, що постійно виникають, складні економічні процеси, впорядкування яких виключно цивільно-правовими чи адміністративно-правовими методами не вбачається можливим. Не випадково сама ідея розробки та прийняття кодифікованого акта у сфері господарського законодавства виникла на зорі становлення Української держави, коли закони вільного ринку, які не знали жодних обмежень, створили передумови для виникнення структурних диспропорцій в економіці. Досить згадати результати приватизації об’єктів права державної та комунальної власності, що призвели до ущемлення інтересів народу України.

Як слід вважати, ці та інші обставини зумовили зародження ідеї розробки Господарського (торгового) кодексу України, що одержала своє закріплення у Концепції судово-правової реформи в Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 28.04.1992 р.

Як відомо, розробку проекту ГК України здійснював Інститут економіко-правових досліджень НАН України, фахівці якого достатньо скрупульозно підійшли до написання його змісту. У підсумку проект ГК України, з незначними правками з боку профільних Комітетів Верховної Ради України, був схвалений і прийнятий, в цілому, за основу.

Важливо зазначити, що одночасно з ГК України, 16 січня 2003 р. була прийнята нова редакція Цивільного кодексу України. Однак увагу зарубіжних вчених привернув ГК України, текст якого того ж року було перекладено англійською мовою. Цю роботу виконав професор порівняльного права Лондонського університету У. Батлер, який зазначив в анотації та у вступі до перекладу таке: «З усіх кодексів, прийнятих в країнах СНД з початку переходу до ринкової економіки, Господарський кодекс України є найбільш незвичайною, за своїм змістом інноваційною частиною законодавства». Додатково, як зазначає В.К. Мамутов, ГК України став доступним відповідними національними мовами у Польщі та Білорусі.

До речі, досвід кодифікації господарського законодавства України до цього часу залишається затребуваним. Прикладом тому може слугувати інтерес, який проявляється до ГК України з боку наукових кіл та органів державної влади Республіки Казахстан. Зокрема, з метою вивчення досвіду розробки ГК України в 2011 р. до міст Донецька та Києва з візитом приїздила делегація Республіки Казахстан, представлена вченими з провідних наукових організацій та керівними працівниками Міністерства юстиції цієї Республіки. При цьому характер цього візиту слід вважати офіційним, оскільки був ініційований адміністрацією Президента Республіки.

IMG_0982Також під час роботи секції виступили Львов Богдан Юрійович, голова Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;  Демченко Сергій Федорович, голова Вищого господарського суду України у 2006-2010 роках, помічник Президента Національної академії наук України, докт. юрид. наук, Могил Сергій Костянтинович, заступник голови Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, Загнітко Олег Павлович, старший юрист Gide, кандидат юридичних наук, Морщагіна Наталія Станіславівна, голова Одеського апеляційного господарського суду.

IMG_0993На засіданні другої секції «Проблеми застосування та перспективи вдосконалення окремих положень Господарського кодексу України» (модератор – Устименко Володимир Анатолійович, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, докт. юрид. наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України) виступили з доповідями Подцерковний Олег Петрович, завідувач кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА», докт. юрид. наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Беляневич Олена Анатоліївна, головний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, докт. юрид. наук, професор, Віхров Сергій Олександрович, доцент кафедри правових дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидат юридичних наук, Олюха Віталій Георгійович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент; Титова Олена Віталіївна (к.ю.н., доцент, старший наук. співробітник ІЕПД НАН України); Драпайло Юліан Зіновійович, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління Всеукраїнського центру економічного права, канд. юрид. наук.

В обговоренні на конференції взяли участь також Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, зав. сектором господарсько-правового регулювання використання природних ресурсів, докт. юрид. наук, Грудницька Світлана Миколаївна, зав. сектором проблем сприяння розвитку економіко-правових досліджень, докт. юрид. наук, а також інші науковці та представники ділових кіл.

Загалом усіма присутніми було досягнуто усвідомлення необхідності реалізації зазначених науково-практичних положень з відображенням їх в господарському законодавстві України, що дозволить створити передумови для нарощування Господарського кодексу України та підвищення ролі господарсько-правового регулювання суспільних відносин.

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська;

Фото: д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов