20, 27 та 31 березня 2023 р. відбулись засідання вченої ради Інституту

Відповідно до Розпорядження Президії Національної академії наук України №116 від 01.03.2023 р. «Про оголошення конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених та проведення атестації стипендіатів Президента України та стипендіатів НАН України», а також Положення про стипендії Національної академії наук України для молодих вчених, затвердженого постановою Президії НАН України від 31.08.2022 р. № 259, і Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 № 582 «Про стипендії Президента України для молодих вчених» від 23.08.1994 р. № 582,, Вчена рада Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»:

заслухала звіти та прийняла рішення про атестацію стипендіатів стипендії Президента України для молодих вчених:

  • ученого секретаря Інституту, доктора юридичних наук В.К. Малолітневої;
  • заступника завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктора економічних наук, старшого дослідника Ю.С. Рогозян;
  • старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, кандидата юридичних наук А.О. Сошникова;

стипендіатів стипендії НАН України для молодих учених:

  • заступника завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, доктора юридичних наук, старшого дослідника Т.С. Гудіми;
  • старшого наукового співробітника відділу економіко-правових проблем містознавства, кандидата юридичних наук А.О. Волкової;
  • наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, кандидата юридичних наук О.А. Трегуба;

прийняла рішення про висунення в якості претендента на здобуття стипендії НАН України для молодих вчених аспіранта, здобувача вищої освіти доктора філософії Камишанського Владислава Ігоровича.

Також під час засідання вченої ради було розглянуто питання про затвердження Положення про комісію з наукової етики при вченій раді ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», а також затверджено Правила прийому до аспірантури Інституту у 2023 р. 

Крім того, було прийнято рішення про продовження академічної відпустки здобувачці вищої освіти ступеня доктора філософії та розглянуто низку питань організаційного характеру.