Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції»

09.11.2022 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції», організатором якої виступив юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Метою конференції було обговорення актуальних проблем сучасного стану реформування та функціонування правової системи України, захисту прав людини з урахуванням міжнародних стандартів здійснення правосуддя, глобальних загроз світовому миропорядку, формування нової системи державного управління.

Серед спікерів були представники Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської ОДА, Науково-дослідного інститутуправового забезпечення інноваційного розвитку, Національної академії правових наук України, Норвезької ради у справах біженців в Україні, Факультету права та дипломатії Сухумського державного університету (Тбілісі, Грузія), Талліннського університету (Таллінн, Естонія), Колегії адвокатів Азербайджанської Республіки (Баку, Азербайджан).

На міжнародній науково-практичній конференції виступала директор Луганської філії ДУ “Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України, д.е.н., професор Заблодська І.В. з доповіддю «Розбудова системи державного управління розвитком регіонів України: економіко-правовий аспект», в якій запропонувала Матрицю оцінки соціально-економічної результативності й ефективності розбудови функціональних типів територій України та треки їх розвитку.

Матриця оцінки соціально-економічної результативності й ефективності розбудови функціональних типів територій України запропонована в якості  інструменту державного управління розвитком територій України у повоєнний час.

Завантажити програму конференції