Міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика”

12 жовтня 2022 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика». 

Захід зібрав більше 60 представників закладів вищої освіти, бізнес-середовища, громадського сектору з України, Латвії, Норвегії, Фінляндії та інших країн світу. З представників української академічної науки захід відвідали дослідники Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»: Інна ЗАБЛОДСЬКА, директорка Луганської філії інституту, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України та Юлія РОГОЗЯН, заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, учений секретар Луганської філії, доктор економічних наук, старший дослідник. 

З вітальним словом, присвяченим професійному святу економістів та відкриттю конференції, виступили вчені з різних країн світу: Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО, доктор економічних наук, професор, ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Інна РЄПІНА, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Івета МІЕТУЛЕ, доктор економічних наук, професор, ректор Резекненської технологічної академії (м. Резекне, Латвія); Сергій ЗАХАРІН, доктор економічних наук, професор, Державний секретар МОН України; Анатолій ГОНЧАРУК, доктор економічних наук, професор, професор Вищої школи менеджменту, NLA Høgskolen, (м. Осло, Норвегія); Олеся ВАЩУК, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; Оксана ДЬОМІНА, кандидат економічних наук, виконавча директорка ГО «Об’єднання маркетологів України», Гельсинский Університет (м. Гельсинкі, Фінляндія). 

Пленарне засідання конференції розпочалося в рамках секції «Економіка бізнесу у воєнний та у повоєнний час», де Інна ЗАБЛОДСЬКА виступила з доповіддю про надважливі питання для нашої країни, пов’язані з економікою бізнесу на потенційно-небезпечних територіях України у повоєнний час. Інна Володимирівна наголосила: «Економіка бізнесу у повоєнний час потребує безпеки, яку не можна гарантувати вздовж кордонів з Росією та Білорусією через можливу військову агресію. Тобто, по периметру нашої країни (північ, південь та схід) у повоєнний час з’являться потенційно небезпечні території. Науковиця зазначила, що розбудова бізнесу на потенційно небезпечних територіях в Україні буде ефективна за умов запровадження заохочувально-обмежувального режиму господарювання та використання різних стимулів/обмежень як для мешканців територіальних громад, так і для бізнесу. Заохочувальний аспект економіко-правових механізмів передбачає використання різних стимулів: податкових пільг, пільгового страхування від воєнних ризиків, повне або часткове звільнення від сплати податків, спрощення дозвільної та реєстраційної процедур, отримання пільгових кредитів або гранти для представників малого та середнього бізнесу, звільнення від плати за землю, бюджетної участі у страхуванні майна тощо.

Крім того, загроза нової агресії з боку Росії й Білорусії обумовлює необхідність використання також й обмежень: заборону розміщення на небезпечних територіях підприємств оборонного значення, підприємств, що виробляють унікальну продукцію або товари подвійного призначення, хімічну продукцію, підприємств точного машинобудування і таке інше, тобто державою мають бути запроваджені обмеження щодо розвитку окремих видів економічної діяльності. А основним принципом територіального розміщення цих підприємств, як наголосила Інна Володимирівна, має стати поєднання їх максимальної безпеки з економічною доцільністю та з урахуванням логістичної складової.

Серед інших тематичних рубрик заходу було представлено наступні: 

  • Економічне лідерство за умов сталого розвитку
  • Виклики та перспективи розвитку агробізнесу в умовах турбулентості економіки
  • Економічна аналітика: концепції, інструменти, практики
  • Економіка інновацій та інноваційне підприємництво
  • Розвиток академічного підприємництва та бізнес-акселерація
  • Інтеграція економічної науки, освіти, бізнесу: погляд молодих вчених