Підсумки засідання вченої ради Інституту від 25 жовтня 2021 р.

25 жовтня 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Із підсумками Круглого столу “Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці”, який відбувся 16 вересня 2021 р., виступив старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки О.Ю. Ілларіонов. Науковий захід відбувся в межах виконання Інститутом НДР “Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці” (номер державної реєстрації 0120U100654, І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.).

Враховуючи значні здобутки молодих вчених Інституту, було розглянуто питання про підтримку кандидатур для участі у конкурсі на здобуття стипендій:

1) підтримано кандидатуру старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н. А.О. Сошникова на здобуття державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, інформацію про яку було розміщено на сайті МОН України.

2) відповідно до Розпорядження Президії НАН України “Про оголошення конкурсу на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук” шляхом відкритого голосування було підтримано кандидатуру заступника завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н. Т.С. Гудіму.

На засіданні також розглянуто ряд питань організаційного характеру.