Науковці Інституту взяли участь у засіданні круглого столу, присвяченому формуванню сучасного європейського конституціоналізму в Україні

8 червня 2021 року Українським державним хіміко-технологічним університетом із використанням сучасних телекомунікаційних технологій в режимі онлайн було проведено засідання круглого столу на тему «Формування сучасного Європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, перспективи (до 25-ї річниці Конституції України)». Участь у засіданні круглого столу взяли участь директор Інституту, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко В.А. та заступник директора з наукової роботи Інституту, доктор юридичних наук, професор Джабраілов Р.А.

IMG-0051

Під час проведення засідання круглого столу, учасниками було наголошено на актуальних проблемах застосування норм Конституції України, врахування практики ЄСПЛ під час вирішення питань, пов’язаних із захистом конституційних прав громадян, реалізації принципу верховенства права у правотворчій та правозастосовній практиці тощо.

У спільній доповіді на тему «Конституція України як основа реформування законодавства та утвердження економічного правопорядку», яку представив директор Інституту Володимир Анатолійович Устименко, знайшли відображення найбільш гострі питання правового забезпечення економіки із акцентом на тому, що саме конституційні норми мають виступити мірилом того чи справедливими та економічно ефективними є результати правотворчої діяльності уповноважених органів державної влади.

IMG-0053

У своїй промові Володимир Анатолійович наголосив на тому, що дотепер не втрачають актуальності та соціально-економічної значущості пропозиція академіка НАН України В.К. Мамутова, засновника Донецької школи господарського права та першого директора Інституту, про доцільність доповнення Конституції України окремим розділом, присвяченим засадам економічної системи. Адже практична реалізація ідеї академіка НАН України В.К. Мамутова дозволила б створити надійне конституційне підґрунтя для стабільного розвитку економіки із закріпленням, як пропонував науковець, основних вимог до прийняття законів, які стосуються економіки, та забезпеченням ефективного механізму їх реалізації.

IMG-0054

За підсумками проведеного круглого столу оргкомітетом та учасниками було наголошено на важливості подальшого поглиблення досліджень, присвячених формуванню сучасного європейського конституціоналізму в Україні.