Науково-педагогічне стажування

З 8 лютого по 8 березня 2021 року відбулось науково-педагогічне  стажування за напрямом: “Організація наукових досліджень та побудова кар’єри дослідника в міжнародній науково-освітній системі”. Організаторами наукового стажування були: Університет прикладних наук ISMA (Рига, Латвія) та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (VDEUNU) (Сєвєродонецьк, Україна). Головою оргкомітету науково-педагогічного стажування був ректор ISMA – Dr.oec. Деніс Джаконс.

ISMA – Вища школа менеджменту інформаційних систем – один з вузів Латвії, що володіє багатими традиціями і чітким баченням свого місця в європейському просторі вищої освіти. Вища школа менеджменту інформаційних систем була створена на основі одного з найбільших вузів світу зі столітньою історією – Ризького авіаційного університету. Сьогодні ISMA – це холдинг, що забезпечує освіту від дошкільної підготовки в середній школі ISMA PREMJERS до докторантури в вузі. ISMA – сучасний, динамічно розвивається вуз, в якому навчають професіям, затребуваним на світовому ринку праці. Співробітниками НДІ ISMA проводяться перспективні науково-дослідні розробки. ISMA – міжнародний вуз з багатонаціональними традиціями і великою кількістю друзів по всьому світу. Тут навчаються студенти з 27 країн світу.

Науково-педагогічне стажування пройшли співробітники ДУ «Інституту економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України:

молодший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Волкова Анастасія Олександрівна;

Certificates_06Certificates_06

в.о. молодшого наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співробітництва Заблодська Дар’я Вадимівна

Certificates_03

За результатами стажування було отримано сертифікати про науково-педагогічне стажування.

Вітаємо науковців Інституту з підвищенням кваліфікації

 за власною ініціативою!