В Інституті проведено Круглий стіл на тему «Стратегія економічної безпеки України: доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми»

30 вересня 2020 р. Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» у партнерстві з Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України було організовано і проведено Круглий стіл на тему «Стратегія економічної безпеки України:доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми» в приміщенні Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні).

Учасники Круглого столу – наукові співробітники Інституту, Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, співробітники апарату РНБО, Служби безпеки України обговорили питання сутності та загроз економічній безпеці держави, правового забезпечення економічної безпеки постконфліктних територій, методології стратегування та інституційного забезпечення економічної безпеки, фінансової та енергетичної безпеки, екологічні чинники, які враховуються при формуванні стратегії економічної безпеки, необхідні зміни до чинного законодавства та ін.

За підсумками Круглого столу будуть сформовані та опубліковані в науковому журналі «Економіка та право» (№4 за 2020 р.) відповідні рекомендації, а тези виступів учасників – у збірці матеріалів, яка планується до видання до початку листопада ц.р. та буде розміщена на сайті Інституту у розділі «Видання».