В Інституті проведено Круглий стіл на тему «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення»

29 вересня 2020 р. Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» за сприяння Наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України НАН України було організовано і проведено Круглий стіл на тему «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення» в приміщенні Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні).

У ході бойових дій 2014-2015 рр. та проведення АТО й ООС сфера життєдіяльності, особливо інженерні мережі та об’єкти комунальної інфраструктури, Донецької та Луганської областей зазнала значних пошкоджень. Особливої уваги потребує відновлення джерел  водопостачання (канал Сіверський Донець-Донбас та Донецький міжрайонний водопровід), які проходять через лінію розмежування та щомісячно отримують пошкодження в результаті обстрілів. Поряд з цим, в містах має місце висока зношеність водопровідних та теплових мереж (більш ніж 70%), обладнання котелень (25% має строк експлуатації більш, ніж 20 років), постійне збільшення тарифів за надані послуги, низька платіжна дисципліна споживачів, значні непродуктивні втрати води та тепла в результаті аварій (в мережах водопостачання  13%,  в теплових мережах – 2,5%). Тому для вирішення економічних проблем відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях необхідно враховувати наступне:

підприємства сфери життєдіяльності повинні виробляти та надавати послуги водо-, тепло-, електро-, газопостачання, благоустрою та поводження з ТПВ на  принципах «кількість-якість-вартість», у відповідності до стандартів,  вимог та регламентів;

поряд з руйнуванням виробничого потенціалу та інженерної інфраструктури, підприємства міського господарства на постконфліктних територіях мають  високий ступінь зношеності та аварійності об’єктів та мереж, що  потребує їх модернізації;

програми та проекти модернізації виробничого потенціалу та інженерної інфраструктури реалізуються за рахунок різних джерел фінансування, включаючи використання механізмів державно-приватного партнерства;

модернізація об’єктів сфери життєдіяльності  повинна здійснюватися  на засадах  ресурсозбереження та підтримки  екологічної безпеки;

об’єкти сфери життєдіяльності повинні відповідати потребам окремих соціальних груп (включаючи, людей з обмеженими фізичними можливостями).

Вирішення проблем у соціально-економічній та екологічній сферах постконфліктних територій є неефективним за наявної моделі правового регулювання. У зв’язку з цим першочергового характеру  набуває завдання з розробки правової моделі відновлення економіки постконфліктних територій, та забезпечення екологічної безпеки, яка б використовувала переваги інституту спеціального режиму господарювання, передбаченого законодавством України, зокрема із можливим встановленням на постконфліктних територіях режиму спеціальної (вільної) економічної зони, ТПР. Переваги інституту спеціального режиму господарювання та пропозиції, надані у виступах учасників Круглого столу, можуть знайти втілення у Стратегії економічного відновлення Донбасу, підготовку якої покладено на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За підсумками Круглого столу були прийняті відповідні Рекомендації. Виступи учасників Круглого столу на тему «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення» будуть узагальнені у збірці матеріалів, яка планується до видання до початку листопада ц.р.