Підсумки засідання вченої ради Інституту від 28 вересня 2020 р.

28 вересня відбулось чергове засідання вченої ради Інституту.

З доповідною запискою “Моніторинг стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад в контексті використання інструментів ідентифікації ОТГ у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях” виступила старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва, к.е.н. І.А. Попова. Дослідження проведено у межах виконання НДР “Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської й Донецької областей” (0119U101811). Метою доповідної записки виступало проведення моніторингу стратегій розвитку ОТГ Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Для досягнення даної мети було сформовано наступні задачі: 1) оцінити ОТГ згідно з методикою формування спроможних громад; 2) провести моніторинг стратегій розвитку ОТГ Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. З рецензіями на доповідну записку виступили к.е.н., доцент Тарасевич О.В. та д.е.н., доцент Бєлікова Н.В., які позитивно оцінили результати дослідження. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на доповідну записку рецензіях та обговорення, членами вченої ради було рекомендовано направити підготовлені за результатами дослідження пропозиції до відповідних об’днаних територіальних громад.

Під час засідання вченої ради з метою проведення атестації було заслухано звіти молодих вчених-стипендіатів: 1) стипендії Президента України – Волкової А.О., 2) стипендії НАН України – к.ю.н. Гудіми Т.С. та к.ю.н. Сошникова А.О.

На засіданні було затверджено план роботи вченої ради інституту на ІІ півріччя 2020 р., з яким виступила учений секретар вченої ради к.ю.н. Єремєєва Н.В.

Також членами вченої ради було розглянуто та затверджено Положення “Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”, з яким виступила начальник відділу кадрів Волкова А.О.