Директор Інституту взяв участь у черговому засіданні Президії НАН України

13 вересня 2017 року відбулось засідання Президії Національної академії наук України, за участю В.А. Устименка – директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, заступника академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.

На засіданні була заслухана доповідь доктора економічних наук С.О. Корабліна «Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації», яку було присвячено проблемам розвитку цього наукового напряму в Україні, Європі та світі і доповідь члена-кореспондента НАН України В.М. Воєводіна «Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики», в якій було розглянуто основні питання та звернено увагу на необхідність вирішення багатьох питань щодо забезпечення розвитку цього наукового напряму.

В.А. Устименко у своєму виступі підкреслив, що доповідь С.О. Корабліна є своєрідним діагнозом стану економіки України, який дозволяє виявити слабкі місця і в майбутньому розробити механізми подолання кризового стану. Коливання валютних курсів, зміна темпів зростання економіки, надходження до бюджету, пов’язані більшою мірою не з помилками в мікроекономічній політиці, а із залежністю від цін на сировину, яка виробляється (видобувається, вирощується) на території країни та сировинним типом зовнішньоекономічних відносин. Вразливість вітчизняної економіки багато у чому є наслідком належної промислової та торгової політики і можливо буде погіршуватися, якщо не робити наголос на розвитку високотехнологічних галузей, орієнтацію на інновації, створення умов для залучення інвестицій. І тут роль науки, НАН України, як головної наукової інституції нашої країни зростає. Нам потрібна модернізація економіки, розробка та інституалізація державної промислової, інноваційної, інвестиційної політики. Нагальною є потреба у стимулюванні розвитку високотехнологічних галузей де України має здобутки: оборонна промисловість, космічна індустрія, біотехнології і т. ін.

Інститути відділення економіки на підставі здобутків Інституту економіки та прогнозування НАН України будуть розробляти пропозиції щодо теоретичних і практичних заходів для забезпечення позитивних зрушень в економіці, зокрема, на виконання Меморандуму Мінекономрозвитку України та НАН України, договору про співробітництво НАН України зі Спілкою промисловців і підприємств України.

Наприкінці засідання, були розглянуті кадрові питання та питання про нагородження. Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» за багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і педагогічну працю та вагомий особистий внесок у розвиток соціально-економічних досліджень був нагороджений академік НАН України, директор Інституту економіки промисловості НАН України Амоша Олександр Іванович. Щиро поздоровляємо шановного Олександра Івановича із нагородою та бажаємо йому подальших успіхів!