Директор Інституту взяв участь у засіданні Президії НАН України

17 травня 2017 року відбулося чергове засідання Президії Національної академії наук України за участі В.А. Устименка, директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, заступника академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.

На засіданні були заслухані доповідь директора Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» члена-кореспондента НАН України І.Є. Гаркуші «Про міжнародну співпрацю в галузі керованого термоядерного синтезу у рамках дослідницьких програм ЄВРАТОМ», що була присвячена проблемам розвитку цього наукового напряму в Україні, Європі та світі, активізації участі українських науковців у виконанні досліджень світового рівня з фізики плазми і керованого термоядерного синтезу, доповідь провідного наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України доктора біологічних наук М.П.Петрушко «Сучасний стан проблеми кріоконсервування репродуктивних клітин та ембріонів людини». Було відзначено важливість та актуальність результатів робот, але, разом з тим, звернено увагу на необхідність вирішення багатьох питань щодо забезпечення розвитку цих наукових напрямів.

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України доповів академік НАН України В.Л. Богданов.

Також на засіданні були розглянуті результати атестації молодих учених – стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендії Президента України для молодих учених, про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2016 році; питання про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України та Інституту української мови НАН України; про нагородження відзнаками НАН України працівників установ та організацій НАН України та багато інших поточних та кадрових питань.

За результатами розгляду були прийняті відповідні постанови.