Цифрова трансформація вищої освіти

Європейським університетом (м. Київ) у період з 12 квітня по 24 травня 2023 р. проводився курс підвищення кваліфікації «Цифрова трансформація вищої освіти» і серед інших учасників у ньому взяв участь в.о. старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., проф. Петруненко Ярослав Вікторович.

Насичена програма курсу охоплювала п’ять тематичних блоків, зокрема «Законодавство України про вищу освіту», «Ліцензування та акредитація: терміни, процедури, лайфхаки», «Технології навчання та контролю якості надання освітніх послуг», «Академічна доброчесність: практика застосування в Україні», «Цифрові помічники учасників освітнього процесу – від Google Form до ChatGPT», передбачала перегляд цікавих лекцій, самостійне вивчення теоретичного матеріалу і ознайомлення з профільними нормативними актами. Завершився курс фінальним тестуванням учасників.

Успішне проходження курсу підвищення кваліфікації в обсязі 180 академічних годин (6 кредитів ECTS) засвідчується отриманим свідоцтвом державного зразка, яке відповідає вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800).