Науковий внесок у визначення шляхів розв’язання соціально-правових, економічних та екологічних проблем розвитку України в умовах мілітарного впливу

28 березня 2023 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти». До участі в цьому заході долучилися понад 120 представників вітчизняних і зарубіжних закладів науки та освіти, органів влади й міжнародних організацій.

Конференцію організовано та проведено Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економки Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, департаментом моніторингу соціальних та економічних прав, Відділенням теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, Донецьким науковим центром НАН України та МОН України, Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія), Офісом аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Європейською бізнес асоціацією. 

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні виступила в якості співорганізатора конференції та надала потужну експертну і технічну підтримку в рамках Проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення», що фінансується Урядом Японії. 

Відкриття конференції відбулось під головуванням Директора Інституту, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслуженого юриста України Устименка В.А. та участю Заступниці керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Любимової Я.Є., Постійного Представника Програми розвитку ООН в України Яко Сільє та В.о. академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академіка НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслуженого юриста України Зайчука О.В. 

Учасники конференції підкреслили актуальність тематики конференції і представили різнобічні науково-практичні бачення щодо розв’язання комплексу взаємопов’язаних проблем, які негативно впливають на реалізацію прав людини під час війни в Україні, а також щодо сукупності завдань, які необхідно виконувати органам державної влади й органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та організаціям громадянського суспільства для сталого соціально-економічного розвитку нашої держави та добробуту кожного її мешканця у ході повоєнного відновлення. Цивілізаційний вибір України на користь загальновизнаних цінностей прав людини, демократії та верховенства права, впровадження Порядку денний ООН в сфері сталого розвитку до 2030 року, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права є міцним фундаментом необхідних політико-правових і соціально-економічних перетворень України та безпечного існування сучасного світопорядку.      

Про це йшлося під час Вступної сесії з обговорення ключових викликів і стратегічних параметрів розвитку України на засадах поваги соціально-економічних та екологічних прав людини в умовах мілітарного впливу, а також й в процесі роботи двох тематичних сесій «Актуалізація політико-правового забезпечення соціально-економічних та екологічних прав людини в контексті мілітарного впливу. Держава у впровадженні Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини» та «Господарювання і права людини на тлі мілітарного впливу в Україні: поточне становище та міжнародні орієнтири розвитку».

Тематична Сесія 1 об’єднала учасників дискусійних панелей:   

– «Соціальна справедливість на засадах правового регулювання економіки та політико-правові гарантії дотримання соціально-економічних прав людини в умовах мілітарного впливу та повоєнної трансформації»,

– «Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням міжнародних та національних норм і стандартів щодо соціальної відповідальності на тлі мілітарного впливу», 

– «Політико-правові гарантії дотримання екологічних прав людини та правові аспекти «зеленої» енергетичної трансформації України в процесі  повоєнного відновлення економіки».

Обговорення у рамках тематичної Сесії 2 зосередилися на проблематиці:

– «Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини у застосуванні:  практика суб’єктів господарювання під час війни»,

– «Розбудова територій зі спеціальним режимом господарювання в Україні  в умовах мілітарного впливу»,

– Особливості економіко-правового забезпечення відкритості міста в контексті мілітарного впливу та повоєнного відновлення держави».

За підсумками конференції готується та буде опубліковано Аналітичне узагальнення пропозицій і рекомендацій учасників заходу та Збірник їх тез і доповідей.

Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України висловлює вдячність всім співорганізаторам і учасникам конференції, передусім установі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ПРООН в Україні, й продовжуватиме здійснення науково-прикладних досліджень у тісній співпраці із зацікавленими партнерами.