Вітаємо аспіранта Інституту Худенко Марину Володимирівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії!

17 березня 2023 року аспірант Інституту Худенко Марина Володимирівна успішно захистила дисертаційну роботу «Господарсько-правовий статус осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Науковий керівник – Рєзнікова Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; за сумісництвом – провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко- правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Дякуємо шановним рецензентам та офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

Джабраілову Руслану Аятшаховичу, доктору юридичних наук, професору, заступнику директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;

Олюсі Віталію Георгійовичу, доктору юридичних наук, доценту, провідному науковому співробітнику відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;

Беляневич Олені Анатоліївні, доктору юридичних наук, професору, професору кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Кабенок Юлії Валеріївні, кандидату юридичних наук, доценту, доценту кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету.

Щиро вітаємо Марину Володимирівну з успішним захистом!

Бажаємо нових перемог та наукових здобутків!