Підсумки засідання вченої ради Інституту від 30 січня 2023 року

30 січня 2023 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

На засіданні було затверджено тематичний план наукових досліджень Інституту та робочі плани з виконання наукових досліджень у 2023 р., які складено відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 р. № 339  з урахуванням перехідних з попередніх років та нових наукових робіт, що плануються до виконання протягом поточного та наступних років. Крім того, на засіданні з урахуванням висловлених пропозицій було схвалено план роботи вченої ради Інституту на 1 півріччя 2023 р.

З інформацією про підготовку збірника матеріалів ІІ-ого Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Бізнес  права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення» виступила провідний науковий співробітник Інституту, к.ю.н., с.н.с. А.Є. Санченко.

Підготовлений збірник містить матеріали наукових і експертних досліджень з питань бізнесу та прав людини під час війни і повоєнного відновлення, що підготовлені учасниками ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених, присвяченого 25-річчю заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також провідними вітчизняними науковцями й експертами. Конкурс вдруге ініційований та проведений Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з його Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Офісом аналітики та консультацій з питань сталого розвитку, Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні. Заходи, спрямовані на поширення обізнаності та здійснення науково-прикладних розробок за темою Конкурсу, відбулися в рамках Проєкту ПРООН «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення», що реалізується за підтримки Уряду Японії. У збірнику висвітлюються теоретичні та практичні аспекти різнобічних проблем і можливих рішень щодо гарантування забезпечення та належного захисту комплексу прав людини державною і місцевою владою та суб’єктами господарювання під час правового режиму воєнного стану в Україні, відновлення і сталого розвитку нашої держави у повоєнний період. За результатами обговорення збірник було рекомендовано до друку.

Також на засіданні було затверджено звіт про результати підвищення кваліфікації провідним науковим співробітником Інституту, д.ю.н., доц. В.Г. Олюхою:

  1. Міжнародне підвищення кваліфікації «Вплив емоційного інтелекту на відносини бізнесу та влади» (м. Таллін, Естонія, 11-23.12.2022 р.). Отримано 6 кредитів ECTS. 
  2. Тренінг Товариства Червоного Хреста України «Особливості викладання міжнародного гуманітарного права в умовах повномасштабного міжнародного збройного конфлікту» (м. Київ, 19-20.12.2022 р.)

Під час засідання вченої ради було затверджено теми дисертаційних досліджень та розглянуто низку питань організаційного характеру.