Щодо участі співробітників відділу економіко-правових проблем містознавства у циклі круглих столів «Відновлення та модернізація України у повоєнний та післявоєнний час», ініційованих Офісом підтримки вченого

20 грудня 2022 р. відбулося он-лайн засідання Круглого столу із циклу круглих столів «Відновлення та модернізація України у повоєнний та післявоєнний час», ініційованих Офісом підтримки вченого, в рамках якого науковці мали можливість долучитися до дискусії та представити своє бачення за напрямками відновлення країни. Відділ економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» на засіданні Круглого столу за сферою дослідження «Економічні науки. Сфера обслуговування» був представлений завідувачкою відділу, д.е.н., доц. Тарасевич Оленою Вікторівною та старшим науковим співробітником, к.е.н. Градобоєвою Єлизаветою Сергіївною. Під час вітальної промови Головою Офісу підтримки вченого – Олесєю Ващук – наголошено на нагальній необхідності та важливості у складний для України час проведення зустрічей науковців і освітян з усіх регіонів країни у форматі Круглих столів з метою обміну думками, акумуляції ідей та об’єднання напрацювань, налагодження співробітництва між науковцями наукових установ і вищих навчальних закладів задля розробки перспективних напрямів і дієвих механізмів відновлення та модернізації України у повоєнний та післявоєнний час, а також здійснення популяризації спільно розроблених пропозицій на інформаційних каналах Офісу підтримки вченого.

У межах доповіді під час дискусії Оленою Тарасевич та Єлизаветою Градобоєвою висвітлено науковий доробок і напрацювання співробітників відділу економіко-правових проблем містознавства із зазначеної проблематики в рамках виконуваної теми науково-дослідних робіт «Економіко-правове забезпечення відкритості міста», а також стисло викладено одержані на їх ґрунті ключові пропозиції і рекомендації, що одноголосно схвалені організаторами та учасниками Круглого столу.

Наприкінці заходу організаторами циклу круглих столів «Відновлення та модернізація України у повоєнний та післявоєнний час» анонсовано подальше проведення ініційованих Офісом підтримки вченого аналогічних заходів у наступному році, перший з яких запланований наприкінці січня 2023.