Підсумки засідання вченої ради 28 листопада 2022 року

28 листопада 2022 р. відбулося засідання вченої ради Інституту.

На засіданні із науковою доповіддю «Науково-методичне забезпечення оцінки соціально-економічних результатів/ефективності відновлення зруйнованих та розбудови постраждалих територій України через війну» виступила старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії, кандидат економічних наук, доцент Н.О. Мартинович. Мета дослідження полягала у теоретичному узагальненні, емпіричній перевірці та методичному забезпечені оцінки соціально-економічних результатів/ефективності відновлення зруйнованих та розбудови постраждалих територій України через війну.

Наукова доповідь підготовлена в межах виконання відомчої теми НДР «Розбудова територій пріоритетного розвитку в умовах збройного конфлікту: оцінка результативності та ефективності» (№0122U002121).

На роботу було подано рецензії д.е.н., проф. Е.Б. Бойченко та к.ю.н. Н.В. Єремєєвої, якими позитивно оцінено проведене дослідження. Результати проведеної роботи викликали значний інтерес та жваву дискусію серед членів вченої ради, які відмітили її високу теоретичну, а в першу чергу, практичну значимість.

З доповіддю про стан виконання відомчої НДР «Розбудова територій пріоритетного розвитку в умовах збройного конфлікту: оцінка результативності та ефективності» (перший рік виконання) (№0122U002121) виступила керівник теми, директор Луганської філії, д.е.н., професор І.В. Заблодська. Було наголошено на основних результатах дослідження, підготовлених публікаціях, доповідних записках та наукових доповідях, проведених заходах та ін. 

Також було заслухано та затверджено звіт ученого секретаря Інституту, д.ю.н. В.К. Малолітневої про результати зарубіжного наукового стажування, зокрема дослідницького візиту до Університету Алькали (Іспанія) в межах програми підтримки «Гранти для дослідницьких візитів для українських науковців в Університеті Алькали»

На засіданні вченої ради було розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.