Підсумки засідання вченої ради Інституту від 29 червня 2021 р.

29 червня 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

79099

У зв’язку із перемогою у конкурсах та початком реалізації двох наукових проєктів, керівниками і учасниками яких виступають співробітники ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»:

1) Правове забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях (Розпорядження Президії НАН України №302 від 09.06.2021 р.). Наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А., завідувач сектору проблем реалізації господарського законодавства, д.ю.н., проф. Зельдіна О.Р. Проєкт виконуватиметься в межах Цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» на 2019-2021 рр.

2) Концепція правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики (Розпорядження Президії НАН України № 308 від 16.06.2021 р.). Науковий керівник – в.о. наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. О.А. Трегуб. Проєкт виконуватиметься в межах Програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2021-2022 рр.»

було розглянуто питання про внесення змін до тематичного плану та робочих планів наукових досліджень Інституту.

Крім того, було затверджено звіт про роботу вченої ради за І півріччя 2021 р., а також план роботи вченої ради Інституту на ІІ півріччя 2021 р.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.