Пул наукових та практичних заходів у межах святкування дня науки

З 01.05.2021 року по 31.05.2021 року Державною установою “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” сумісно з Одеським державним університетом внутрішніх справ, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля (кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу), Донецьким науковим центром НАН і МОН України та Луганською обласною науково-координаційною радою у межах святкування Дня науки проведено пул наукових та практичних заходів під головуванням Володимира Анатолійовича Устименка – директора Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, Голови Донецького наукового центру НАН і МОН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України.

У межах святкування Дня науки, присвяченого 30-й річниці незалежності України було реалізовано наступні заходи:

міжнародну науково-практичну конференцію «Атрактивність та комфортність територій України (регіонів, міст й об’єднаних територіальних громад)», результати якої висвітлено у матеріалах конференції – Attractiveness and comfort of the territories of Ukraine(regions, cities and amalgamated territorial communities): Proceedings of the International Scientificand Practical Conference (May 31, 2021, Kyiv). I. Zablodska (Scientific Editor). NAS of Ukraine. SO “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”. Kyiv, 2021. 116 p;

дослідження та підготовка наукових статей до міжнародного журналу «European Reforms Bulletin» (Секція: Економіка та Право), заснованого Центром європейських досліджень реформ у Великому Герцогстві Люксембург;

наукове стажування у Центрі європейських досліджень реформ у Великому Герцогстві Люксембург В.А. Устименком, членом-кореспондентом НАН України, членом-кореспондентом НАПрН України, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України, директором ДУ «Інститут економіко-правових  досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», Головою Донецького наукового центру НАН і МОН України й І.В. Заблодською, доктором економічних наук, професором, Заслуженим економістом України, директоркою Луганської філії ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», заступником Голови Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України;

dovidka1

dovidka1 001

анкетування об’єднаних територіальних громад щодо ідентифікації та позиціонування, до участі в якому запрошуємо шановних колег: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezsysrcc0M8gNFcRHALNiiOz_Zxjs40xblAmFIf8ktKcZcxw/viewform