Підсумки засідання вченої ради Інституту від 29 березня 2021 р.

29 березня 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

На засіданні з монографією «Забезпечення права доступу до суду учасником економічних відносин» виступив старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., професор В.О. Коверзнев. У монографії проаналізовано міжнародні правові акти та рішення Європейського суду з прав людини, в яких сформульовано стандарти забезпечення усім особам права доступу до суду. Розглянуто основні засади здійснення судочинства господарськими судами України та розкрито їх правову сутність; визначено співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя»; запропоновано авторське формулювання категорії «верховенство права» та окреслено її основні елементи; розкрито правову природу принципу справедливості та його різновиди; досліджено критерії визначення розумності строків розгляду справи судом. Робота була підготовлена в межах виконання теми НДР Інституту «Правова модель сталого розвитку» (№ 0119U101590).

IMG_2778

З рецензіями на монографію виступили д.ю.н., доцент В.Г. Олюха та д.ю.н. доцент, с.н.с. Р.С. Кірін, які позитивно оцінили результати дослідження. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та жвавого обговорення, членами вченої ради було високого оцінено результати проведеного дослідження і прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Під час засідання вченої ради також було розглянуто питання про висунення кандидатів на конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 2021, який проводиться відповідно до оголошення, розміщеного 22 лютого 2021 р. на сайті Міністерства освіти і науки України. Рішенням вченої ради було висунуто для участі у конкурсі провідного наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, д.ю.н., доцента В.Г. Олюху та провідного наукового співробітника відділу економіко-правових проблем містознавства д.ю.н., доцента, с.н.с. Р.С. Кіріна.

З доповідною запискою «Моніторинг планів соціально-економічного розвитку на 2020 – 2021 роки Харківської, Дніпровської і Запорізькій областей в контексті використання інструментів позиціонування регіону» виступила старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії  к.е.н. І.А. Попова. Мета роботи полягала у проведенні моніторингу планів соціально-економічного розвитку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей в контексті використання інструментів позиціонування. Відповідно до даної мети було поставлено наступні задачі: визначити сутність та складові позиціонування регіону; визначити інструменти позиціонування регіону провести моніторинг програм соціально-економічного розвитку Харківської, Дніпропетровької та Запорізької областей. Дане дослідження здійснено в межах виконання теми НДР «Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської й Донецької областей» (№ 0119U101811).

На записку подали рецензії д.е.н., професор Н.В. Бєлікова та д.е.н., професор Н.О. Кондратенко. За результатами обговорення було запропоновано врахувати рекомендації членів вченої ради, які взяли участь в обговоренні результатів дослідження, та внести до доповідної записки відповідні зміни.