Співробітники Інституту представлятимуть Національну академію наук України у діяльності ЮНЕСКО з питань свободи та безпеки науковців

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» продовжує діяльність із встановлення та розвитку взаємодії з Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у контексті імплементації Рекомендації про науку та науковців-дослідників (2017 р.). Важливим стимулом цієї діяльності є новий напрям міжнародної підтримки розв’язанню питань у сфері свободи і безпеки науковців відповідно до рішень 42-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 2023 р. Серед пріоритетних питань у межах цього напряму є свобода та безпека науковців в умовах конфліктів і надзвичайних станів. 

За рішенням Національної академії наук України, її представниками, які братимуть участь у діяльності з розроблення стратегічних документів і програм ЮНЕСКО щодо забезпечення свободи та безпеки науковців, зокрема вчених – внутрішньо переміщених осіб, визначено Володимира УСТИМЕНКА, директора Інституту, члена Президії НАН України, голову Донецького наукового центру НАН України та МОН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслуженого юриста України, та Алевтину САНЧЕНКО, провідного наукового співробітника Інституту, керівницю Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, к.ю.н., с.н.с.

Передбачено, що з початку 2024 р. представники НАН братимуть участь у роботі платформи для регулярного політичного діалогу між експертами, науковими радниками із держав-членів ЮНЕСКО та Секретаріатом цієї організації стосовно підготовки та обговорення ініціатив щодо предметного вивчення проблематики, формування пропозицій до програми міжнародних дій у сфері забезпечення свободи та безпеки науковців.