Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат

23-24 квітня 2023 р. у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка пройшла ІІІ Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат».

Від Інституту участь у роботі конференції взяв в.о. старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., проф. Петруненко Ярослав Вікторович.

Цього року для конференції було обрано гасло «Дієва інклюзія – ознака громадянського суспільства!», а результатом її роботи стало розроблення і схвалення Резолюції (більш докладно з її змістом можливо ознайомитись за посиланням: https://tnpu.edu.ua/kalendar/резолюція.pdf), яка буде направлена до Освітнього омбудсмена, Уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, профільних комітетів Верховної Ради України, органів влади, наукових установ Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти та ін.

Крім того, в рамках конференції у період з 24 квітня по 09 травня 2023 р. був організований курс підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за освітньою програмою «Інклюзивне освітнє середовище». В рамках курсу учасниками було опрацьовано низку цікавих питань, зокрема щодо нормативно-правового забезпечення та принципів функціонування інклюзивної освіти в Україні, класифікації ресурсів інклюзивного освітнього закладу та функцій предметно-просторового середовища, компонентів інклюзивного освітнього середовища, організації роботи ресурсної та сенсорної кімнат у закладі освіти, а також стратегування інклюзивного розвитку закладу освіти.

Отримана на цих заходах інформація стане у нагоді при виконанні науково-дослідної роботи за темою наукового проекту «Гарантії дотримання соціально-економічних та екологічних прав людини в умовах війни та повоєнної трансформації» (державний реєстраційний номер 0123U101199), а також буде корисною в освітній складовій підготовки аспірантів за діючою в Інституті освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право», для утвердження в Інституті інклюзивного освітнього середовища та ідей «студентоцентризму» як тренду сучасної освіти.