Наказом МОН України в Інституті cтворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 11.170.02 за спеціальністю 12.00.04 “Господарське право, господарсько-процесуальне право”

Відповідно до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2022 р. № 894 «Про затвердження рішення Атестаційної колегії Міністерства» в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України» утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 11.170.02 за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право», що дозволить продовжити традицію підготовки висококласних спеціалістів у галузі юридичних наук за основним профілем діяльності Інституту: господарське право, господарсько-процесуальне право.

Голова Ради: Устименко Володимир Анатолійович, д-р юрид. наук, проф., директор, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Заступник голови: Джабраілов Руслан Аятшахович, д-р юрид. наук, проф., заст. директора, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Вчений секретар: Єремєєва Наталія Валеріївна, канд. юрид. наук, завідувач відділу, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України».

З наказом МОН України від 10 жовтня 2022 р. № 894 та персональним складом Ради можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva10102022