Month – Березень 2016

Аналіз законодавчої бази у сфері житлового забезпечення та житлового будівництва

У зв’язку з необхідністю обговорення чинного законодавства та окреслення проблемних питань у сфері житлового будівництва, вдосконалення існуючих та розробки нових житлових програм, 22 березня 2016 р. Інститутом права  та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, спільно з Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” було організовано та проведено науково-практичну конференцію на тему: “Аналіз законодавчої […]

Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах зміни податкового та бюджетного законодавства

17 березня 2016 року відділом соціальної інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України проведено науково-практичний семінар на тему: “Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах зміни податкового та бюджетного законодавства”. Доповідачі: Молоков С.В.– радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації та Шебеко Т.І. – директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації. Представники Інституту економіко-правових досліджень НАН […]

Оголошено ІІ Загальноінститутський конкурс наукових робіт аспірантів і молодих вчених

Враховуючи успішний досвід започаткування, з 2015 року, традиції проведення в Інституті конкурсу наукових робіт аспірантів і молодих вчених, на виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери», Постанови Президії Національної академії наук України від 17 лютого 2016 р. № 42 «Про проведення X Всеукраїнського фестивалю […]

Широкомасштабні освітні заходи у Києві та Харкові

Сьогодні національна та закордонна освіта не тільки популярна, а й витребувана та життєво необхідна для кожної прогресивної людини. З кожним роком навчання стає більш доступним для всього населення, адже зараз існує безліч пропозицій щодо навчання як в Україні, так і за кордоном. Так, 17 березня 2016 р. в Україні відкрилися масштабні освітні заходи: Сьома міжнародна […]

Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)

Національна доповідь підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього», ДУ «Інститут економіки природокористування […]

Дні Луганщини в Україні

15-17 березня 2016 року у місті Києві проводилися Дні Луганщини в Україні, організовані спільно Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією та Торгово-промисловою палатою України. Їх урочисте відкриття відбулося 15 березня 2016 року в будівлі Торгово-промислової палати. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, […]

Міжнародна науково-практична конференція «Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні»

Останніми роками розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше проявляється в концепції дистанційної освіти, котра завдяки мережі Інтернет охоплює широкі верстви суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває і в Україні. Дистанційне навчання є однією із форм у системі освіти України, яка зокрема, як […]

Вітаємо Еліну Бойченко з успішним захистом докторської дисертації!

15 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України відбувся захист  дисертації  Бойченко Еліни Борисівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «ДІАГНОСТІКА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ» за спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і […]

У Київській школі економіки відбулося обговорення необхідності прийняття закону про міжнародну допомогу

14 березня у Київській школі економіки відбулося обговорення необхідності прийняття закону про міжнародну допомогу, який готує Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) в рамках реформи координації міжнародної допомоги. На сьогодні Україна є одним з найбільших реципієнтів міжнародної донорської допомоги в Європі. Допомога надходить як від інших країн, так і від міжнародних організацій. Проте, на рівні […]

Виступ директора Інституту В.А. Устименка у Верховній Раді України

11 березня 2016 р. Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за сприяння Міжнародної організації праці було організовано і проведено засідання «круглого столу» на тему: «Зміцнення системи соціального забезпечення України шляхом ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 102». Заходи проходили у конференц-залі Верховної Ради України. Метою проведення «круглого столу» було […]