Експертна діяльність

Одним з напрямів впровадження наукових розробок Інституту є підготовка експертних висновків зі складних питань застосування господарського законодавства. Фахівці Інституту, – доктори і кандидати наук, – співпрацюють з багатьма господарськими судами України, мають багаторічний досвід надання експертних послуг щодо захисту прав суб’єктів господарювання, в тому числі у правоохоронних органах, а також у спорах за участю державних органів (Міністерства внутрішніх справ і Прокуратури України, податкової інспекції, казначейства, митної служби тощо.).

Наукові експертні висновки готуються як для суб’єктів господарювання різних форм власності на договірній основі, так і для господарських та адміністративних судів, правоохоронних органів.

Інститут також може виконати розробку і впровадження:

 • стратегій (середньострокових і довгострокових) розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
 • економічної діагностики розвитку територіальних утворень, з наданням місцевим радам науково-методичної та практичної допомоги в обґрунтуванні, підготовці, погодженні та впровадженні регуляторних актів;
 • прогнозів динаміки кон’юнктури ринку праці та ринку соціальних послуг;
 • інноваційних проектів у сфері рекреаційної діяльності, переробки сільськогосподарської продукції;
 • цільових антикризових програм за видами економічної діяльності щодо подолання негативних наслідків фінансової та економічної кризи на території міст, селищ, окремих підприємств, а також розв’язання проблемних питань корпоративного управління та реорганізації підприємств.

 

Експертні висновки, що складено співробітниками Інституту

 

2014 рік:

 • Правовий висновок щодо правомірності погодження мирової угоди про погашення заборгованості Державного підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут функціональної мікроелектроніки» НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України за рахунок коштів кредитора – інвестора у процедурі розпорядження майном (Додаток 1-2014).
 • Правовий висновок щодо доцільності та можливості реалізації пропозиції щодо створення у структурі НАН України державного підприємства «Консалтингова компанія» (Додаток 2-2014).
 • Експертний висновок щодо зобов’язань із створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, підготовлений на замовлення ТОВ «Водно-спортивний центр «Навігатор» (м. Донецьк) від 21.02.2014 р., направлений замовнику 25.03.2014 р. Виконавці: зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави, с.н.с., канд. юрид. наук О.О. Ашурков, заст. зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави О.Ю. Ілларіонов та с.н.с. відділу проблем просторового розвитку економіки, канд. екон. наук Е.Б. Бойченко, із залученням експерта ТОВ «Донецький інформаційно-консультаційний центр» В.В. Гавриленко.
 • Експертний висновок щодо необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету України на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Полімертепло-Україна», підготовлений на замовлення RADIUS Systems Ltd (м. Альфретон, Саус Нормантон, Дербишир, Велика Британія) (лист-запит від 1 серпня 2014 р. б/н), переданий замовнику 3 листопада 2014 р. Виконавці: заст. зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави О.Ю. Ілларіонов, к.ю.н., с.н.с. М.М. Дутов. Від замовника отримано довідку про впровадження.
 • Експертний висновок щодо необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету України на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Калушський трубний завод», підготовлений на замовлення APG Polyplastic Group Ltd (м. Нікосія, Кіпр) (лист-запит від 1 серпня 2014 р. б/н), переданий замовнику 14 листопада 2014 р. Виконавці: заст. зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави О.Ю. Ілларіонов, к.ю.н., с.н.с. М.М. Дутов. Від замовника отримано довідку про впровадження.
 • Експертний висновок щодо необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету України на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод», підготовлений на замовлення APG Polyplastic Group Ltd (м. Нікосія, Кіпр) (лист-запит від 1 серпня 2014 р. б/н), переданий замовнику 25 листопада 2014 р. Виконавці: заст. зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави О.Ю. Ілларіонов, к.ю.н., с.н.с. М.М. Дутов. Від замовника отримано довідку про впровадження.

2013 рік:

 • Експертний висновок щодо офіційного тлумачення положень статті 762 Цивільного кодексу України, підпунктів 288.5.1, 288.5.2 пункту 5 статті 288 Податкового кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV з визначення розміру орендної плати за земельну ділянку (Додаток 1-2013).
 • Експертний висновок щодо оцінки сучасного стану нормативно-правового регулювання платіжно-розрахункових відносин у сфері житлово-комунальних послуг (Додаток 2-2013).
 • Экспертное заключение относительно возможности реализации в г. Донецке проекта создания единой городской абонентской службы (Додаток 3-2013).
 • Експертний висновок щодо співвідношення компетенції загальних зборів та генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю, підготовлений на замовлення засновника ТОВ «Украгропромстрой» (м. Краматорськ Дон. обл.) про проведення наукової економіко-правової експертизи від 26.04.2013 р., направлений замовнику 27.06.2014 р. Виконавці: зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави, с.н.с., канд. юрид. наук О.О. Ашурков, заст. зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави О.Ю. Ілларіонов.
 • Експертний висновок щодо можливості віднесення платежів, які надходятьза ліцензійним договором про надання права видачі субліцензії на використання патенту, до роялті, підготовлений на замовлення Корпорації «ПромЕкономСервіс» (м. Донецьк) від 12.06.2013 р. , направлений замовнику 06.08.2013 р. Виконавці: зав. відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави, с.н.с., канд. юрид. наук О.О. Ашурков та науковий співробітник О.Ю. Ілларіонов, із залученням доцента кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету, канд. юрид. наук І.Ф. Коваль. Від замовника отримано довідку про впровадження.
 • Експертний висновок щодо можливості та доцільності проведення арбітражної процедури стягнення штрафних санкцій за невиконання німецькою компанією (постачальником) умов контракту підготовлений на замовлення ТОВ «Юридичне бюро «Юрград» (м. Донецьк) від 16.07.2013 р. б/н в інтересах Державного підприємства «Донецька залізниця», направлений замовнику 15.10.2013 р. Експертний висновок підготовлений співробітниками відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень НАН України: зав. відділом, с.н.с., канд. юрид. наук О.О. Ашурковим та науковим співробітником О.Ю. Ілларіоновим. Від замовника отримано довідку про впровадження.
 • Експертний висновок щодо необхідності отримання документу дозвільного характеру або ліцензії на поводження із супутніми ліквідними металами, які утворилися внаслідок здійснення основного виду господарської діяльності (переробка брухту із списаного обладнання, яке містить дорогоцінні метали) підготовлений на замовлення ТОВ «Донбас – ВДМ» (м. Красноармійськ Дон. обл.) від 28.03.2013 р., направлений замовнику 04.04.2013 р. Експертний висновок підготовлений співробітниками відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень НАН України: зав. відділом, старшим науковим співробітником, канд. юрид. наук О.О. Ашурковим та науковим співробітником О.Ю. Ілларіоновим. Від замовника отримано довідку про впровадження.
 • Експертний висновок щодо можливостей передання орендатором державного майна, яке входить до складу орендованого цілісного майнового комплексу, в користування підрядникам для виконання робіт, надання послуг такому орендарю без попереднього погодження з орендодавцем, підготовлений на замовлення Товариства з додатковою відповідальністю «Шахта Білозерська» (м. Білозерськ Дон. обл.) від 14.01.2013 р., направлений замовнику 29.03.2013 р. Експертний висновок підготовлений співробітниками відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень НАН України: зав. відділом, старшим науковим співробітником, канд. юрид. наук О.О. Ашурковим та науковим співробітником О.Ю. Ілларіоновим. Від замовника отримано довідку про впровадження.